Jesteśmy big-D

Jesteśmy tu po, aby Wam pomóc. Naszą firmę tworzą specjaliści najwyższej klasy z poszczególnej branży. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Poznaj nas
image

Pośrednictwo pracy


Pośrednictwo pracy
Nie ukrywajmy, że znalezienie na własną rękę właściwego kandydata do pracy dla wielu firm jest bardzo kosztownym i czasochłonnym procesem. Dlatego Big-D proponuje usługę doradztwo personalne. Chcemy pomóc w szybkim i skutecznym dotarciu do odpowiednich kandydatów na dane stanowisko pracy. Dzięki doświadczeniu, stałej współpracy z największymi portalami, biurami karier oraz własnej bazie danych, jesteśmy w stanie znaleźć dla Was odpowiednich pracowników.

Praca za granicą
W przypadku delegowania pracownika za granicą za naszym pośrednictwem to firma Big-D jest Państwa pracodawcą. Wszyscy pracownicy mają polskiego opiekuna, który odpowie na każde pytanie. Big-D wypłąca wynagrodzenie, zgłasza pracownika do ZUS etc. Po otrzymaniu potwierdzonego przez ZUS formularza A1,  występujemy do NFZ z wnioskiem o wydanie dla pracownika Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ. Wniosek o wydanie EKUZ składa się w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania pracownika. Formularz A1 poświadczony przez Oddział terenowy ZUS wystarcza do uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Polski pracownik oddelegowany do pracy za granicą może więc korzystać ze świadczeń tamtejszej służby zdrowia.


Leasing pracowniczy
W przypadku leasingu pracowniczego przedmiotem umowy nie jest pracownik, ale usługa wykonywana przez tego pracownika. Wynajem personelu jest optymalnym rozwiązaniem m.in. dla przedsiębiorców planujących realizację konkretnych usług wymagających sporego nakładu pracy w krótkim okresie czasu. 

Legalizacja pracy cudzoziemców
Cudzoziemcy, których podstawą pobytu jest praca powinni w Polsce uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Pozostali cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy i chcieliby podjąć w Polsce pracę, mogą to zrobić, pod warunkiem że posiadają zezwolenie na pracę.
Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy mogą pracować w Polsce bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę przez okres nie przekraczający 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

Posted by Admin - 2019-04-01 00:19:10